Spredtbygd

name
Oppland Arbeiderblad
Styrt av Amedia Salg og Marked
Lokale nyheter Norge
Full skjerm

Beskrivelse

Lesere som bor “på landet”

Metodikk

Her finner du lesere med bosted utenfor byer og tettsteder. I den offisielle boligmatrikkelen er alle adresser kategorisert som tettbygd eller spredtbygd. Vi bruker samme definisjon når vi gjør inndelingen. Utgangspunktet er lesernes bostedsadresser, som vi har for alle aID-brukere.